Ticaret hukuku, kişilerin “ticari” nitelikteki ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Ticaret hukuku, borçlar hukukuyla çok yakından ilişkilidir. Borçlar hukuku kişilerin ticari nitelikte olmayan borç ilişkilerini düzenlediği halde, ticaret hukuku aynı ilişkilerin “ticari” nitelikte olanlarını düzenler. Ticaret hukuku oldukça hacimli bir hukuk dalıdır. Kendi içinde, ticari işletme hukuku şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku deniz ticareti hukuku ve sigorta hukuku bölümlerine ayrılmaktadır. Türkiye’de ticaret hukuk kuralları 1955 tarihli Türk Ticaret Kanunu belirlenmiştir

Ticaret şirketlerinin kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibaret olduğu hükme bağlanmıştır (m. 124/1).

Ticaret  Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Şirket alacakların dava ve icra ile takip edilmesi.
 • Şirket ana sözleşmesi hazırlanması.
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Türk şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması.
 • Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi
 • Şirket yönetim kurulu kararlarının tanzimi ve değerlendirilmesi.
 • Sermaye artışı veya azalışı işlemleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Üretim, franchising, lisans, kiralama, distribütörlük ve acente anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve mütalaası.
 • Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması.
 • Öz sermaye tespiti davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması .
 • Şirket yöneticilerine cezai ve hukuki sorumlulukları hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
 • Şirket yöneticilerine işçi-işveren ilişkileri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
 • Şirket yöneticilerine şirket varlıklarının devri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
 • Konkordato için hukuki hizmet verilmesi.
 • İflasın ertelenmesi davası açılması ve takibi.
 • Haksız rekabet davalarının açılması ve takibi.
 • Şirkete tescilli her türlü marka, patent ve faydalı modeller ile ilgili davaların açılması ve takibi.
 • Şirket tasfiyesi sürecinde hukuki bilgilendirme.
 • E-Ticaret hukuku ve internetten yapılan ticari işlemlerin hukuki mahiyeti hakkında bilgilendirme ve ihtilafların çözümü için dava açılması ve takibi.
× Whatsapp