Günümüzün en önemli davalarından biri de iş hukuku davalarıdır. Bu alanda çoğu işçi kanunun kendilerine verdiği hakları bilememektedir. İşten haksız yere çıkarılma, görev değişikliği ve benzeri sebeplerle bu haklar sorgulanmakta ve araştırılmaktadır.  İş hukuku avukatı hem işçi hem de iş veren için proaktif danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gerek işçilerin gerekse de işverenlerin sözleşme feshi yaparken ve açılan davalarda hak kayıpları yaşamaması için büromuz müvekkillerine profesyonel hizmet sunmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu işçi- işveren ilişkilerinde çok sıkı emredici hükümler getirmiştir. Bu sebeple işçi – işveren ilişkilerinde gerek tarafların sözleşmelerini feshetmeden önce gerekse de dava aşamasında sın derece dikkatli olmaları gerekmektedir.

Ayrıca yeni yürürlüğe giren yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile getirilen Zorunlu arabuluculuk dava şartı ile de iş hukuku alanında yepyeni bir döneme girilmiş ve yeni arabuluculuk uygulaması ile hem işçi tarafın hem de işveren tarafının profesyonel bir avukatlık ve hukuk hizmeti alması çok önemlidir.

Güleşci Hukuk ve Danışmanlık Bürosu çatısında iş hukuku ve işçi avukatı olarak verilen hizmetlerimiz;

 • Zorunlu arabuluculuk sürecinin baştan sona profesyonelce takibi
 • İşçinin işe iadesi için zorunlu arabulucuya başvurulması veya işe iade davası açılması ve davaların takibi
 • İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacakları, fazla mesai alacakları, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, asgari geçim indirimi, gibi tüm işçilik alacakları için zorunlu arabulucuya başvurulması ve dava açılması ile davanın takibi açılan davalar
 • İş kazası veya meslek hastalığının, maluliyet oranlarının tespiti davaları ve bu davalar uyarınca açılan destekten yoksun kalma, maddi ve manevi tazminat davaları
 • Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca açılan hizmet tespiti ve prim tamamlatma davaları
 • İşçinin hatalı iş görmesinden doğan zararların giderilmesi için açılan tazminat davaları ve işçiye zararın rücu davaları
 • Asıl işveren ve alt (taşeron) işverene açılan sorumluluk davaları
 • Toplu iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar
 • İş akdinin uzlaşarak feshedilmesi, sürecin yönetimi ve fesih işlemlerinin kanuna uygun olması için her türlü çalışmanın yapılması
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan tazminatların önceden hesaplanarak tarafların uzlaşmasına yönelik tüm çalışmalar
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, işyeri veya işçi devri, ödünç ve süreli işçi, performans değerlendirmeleri, oryantasyon, iş analizi ve değerlendirmesi, grup şirketler ve holdingler için çalışma sisteminin düzenlenmesi
 • Toplu iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar
× Whatsapp