Büromuz aile hukuku/boşanma avukatı olarak nafaka, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, velayet davaları vs. gibi davalarda avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası yahut çekişmeli boşanma davası olarak iki şekilde görülmektedir. Dava neticesinde aile mahkemesi hakimi tarafların boşanmalarına, boşanmamalarına yahut ayrılıklarına hükmetmektedir. Bu noktada önemli olan ve ciddi hukuki sonuçlar doğuran kısım ise mahkemece boşanma kararının verilmesidir.

Taraflar anlaşmalı olarak boşanmak istedikleri takdirde aralarında bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalayarak mahkemeye sunmakta ve mahkeme hakimi de protokolü uygun gördüğü takdirde tarafların boşanmasına karar vermektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka velayet mal paylaşımı gibi hususların tümü eksiksiz olarak karara bağlanmalıdır. Aksi halde anlaşmalı boşanma protokolü mahkemece kabul görmemektedir. Bu nedenle hem vakit kaybı yaşamamak hem de hak kaybına uğramamak için boşanma davanızı protokolün hazırlanmasından davanız kesinleşinceye kadar uzman bir boşanma ve aile hukuku avukatı ile takip etmeniz ciddi şekilde yararınıza olacaktır.

Taraflar boşanma hususunda anlaşamazlar ise dava çekişmeli olarak görülecek ve mahkeme hakimi kendi yapacağı yargılama, araştırma, tanık dinlenmesi ve vicdani kanaati ile kararını verecektir.

Güleşci Hukuk ve Danışmanlık Bürosu çatısında alanında uzman boşanma avukatları ile verdiğimiz hizmetler;

Anlaşmalı Boşanma Davaları

 • Anlaşmalı boşanma davalarında anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlayarak mümkün olan en kısa zamana duruşma günü alınması
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken müvekkilin haklarının her zaman ön planda tutulması

Çekişmeli Boşanma Davaları

 • Çekişmeli boşanma davalarında müvekkil tarafın boşanma neticesinde en az zarar görecek şekilde temsil edilmesi

Nafaka Davaları

 • Boşanma neticesinde hükmedilen nafaka ve diğer mali hükümlerin yerine getirilmemesi halinde cebri icra yoluyla tahsili edilmesi
 • Ödenmeyen nafaka alacağı neticesinde nafaka borçlusunun icra ceza mahkemesine şikayet edilerek tazyik hapsi almasının sağlanması
 • Mahkemece hükmedilen yahut taraflarca üzerinde anlaşılan nafaka miktarının yetersiz gelmesi durumunda nafakanın artırılması için dava açılması
 • Gerektiğinde nafakanın azaltılması veya kaldırılması için dava açılması

Diğer Aile ve Kişiler Hukuku Davaları

 • Çocuğun velayetinin değiştirilmesi davalarının açılması
 • Babalık, tanıma, nüfus kaydının düzeltilmesi, isim değişikliği, soy isim değişikliği gibi davaların açılması ve avukatlık hizmeti verilmesi
 • Mal Rejimi Sözleşmeleri
 • Evliliğin İptali Davaları
 • Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Çerçevesinde Tedbir / Önleme Kararları
 • İddet Müddetinin Kaldırılması
 • Velayete İlişkin Tüm Davalar
 • Babalık ve Soybağı Davaları
 • Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Yabancılarla evli olan çiftler için danışmanlık hizmetleri,
 • Yabancı ülkede boşanmak isteyenler için hukuki danışmanlık,
× Whatsapp